Nhóm GRAT
"NHỮNG NGƯỜI BẠN LUÔN BIẾT ƠN"
NHÓM NHỮNG NGƯỜI THỰC HÀNH LÒNG BIẾT ƠN VÀ SỰ KHIÊM TỐN
Trưởng nhóm: NGUYỄN THIỆN HOÀNG - 096 929 8199 - ngthienhoang@gmail.com 
Chúc mừng bạn bắt đầu cho phép 
những điều tốt đẹp nhất xảy đến với bạn, 
thông qua việc thực hành 
"LÒNG BIẾT ƠN VÀ SỰ KHIÊM TỐN"!
+84
Đăng ký ngay 
để nhận những bài tập thực hành mỗi ngày!